Szczepionki

Wiele chorób, na które szczepi się zarówno dzieci i dorosłych, należy do wyjątkowo niebezpiecznych. Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż na błonicę czy porażenie dziecięce (które wchodzą w tak zwany kalendarz szczepień) nie ma skutecznych leków i istnieje jedynie niewielka możliwość łagodzenia objawów. Powtarzanie szczepień jest konieczne, ponieważ żadna szczepionka nie daje dożywotniej odporności na daną chorobę. Mimo to wiele chorób udało się obecnie niemal całkowicie wyeliminować dzięki obowiązkowym szczepieniom dzieci i osób dorosłych. Gruźlica Jednym ze schorzeń, które powodowało wysoką śmiertelność jest gruźlica. Przed wynalezieniem szczepionki tę chorobę…

Read More