Wiele osób zwyczajnie boi się dentysty, w związku z czym albo w ogóle unikają leczenia stomatologicznego, albo korzystają z takiego leczenia w ostateczności, gdy ból uszkodzonego lub chorego zęba nie pozwala już na normalne funkcjonowanie. W przypadku niektórych osób, obawy przed wizytą w gabinecie dentystycznym mają jednak nieco inny podtekst. Są to obawy związane z ryzykiem zakażenia podczas wykonywania rutynowych procedur stomatologicznych. Czy jednak w dzisiejszych czasach rzeczywiście możemy obawiać się zakażenia podczas wizyty u stomatologa, czy obawy takich osób mają jakiekolwiek podstawy? Oczywiście zakażenie w gabinecie stomatologicznym wciąż jest możliwe, zwłaszcza gdy stomatolog nie zachowa niezbędnych środków ostrożności. W praktyce jednak, dzięki stosowaniu jednorazowych materiałów, a także dzięki systematycznej dezynfekcji narzędzi stomatologicznych w specjalnych sterylizatorach tj. autoklaw stomatologiczny CertoClav Classic, ryzyko przypadkowego zakażenia jest znikome – przenoszenie wirusa jest możliwe tylko wtedy, gdy stomatolog zaniedba procedur związanych z dezynfekcją używanych przez siebie narzędzi stomatologicznych.

Kiedy możemy zarazić się u stomatologa?

Jeśli stomatolog przestrzega podstawowych zasad higieny i pamięta o każdorazowej dezynfekcji narzędzi stomatologicznych po wizycie każdego pacjent, to ryzyko przeniesienia ewentualnych czynników chorobotwórczych z jednego pacjenta na innego jest naprawdę znikome. Dlatego profesjonalni stomatolodzy zawsze pamiętają o dokładnym myciu rąk, sterylizacji narzędzi przy pomocy autoklawów, chociażby takich jak wspomniany już wcześniej autoklaw stomatologiczny CertoClav Classic, a także o dokładnej dezynfekcji fotela i innych przedmiotów, które mogły mieć kontakt ze śliną lub krwią ostatnio leczonego pacjenta. Największe ryzyko zakażenia związane jest z niestarannym oczyszczeniem stanowiska pracy i niewłaściwą dezynfekcją narzędzi stomatologicznych po zakończeniu leczenia każdego pacjenta z osobna. Dziś, dzięki dostępności i niskiej cenie jednorazowej odzieży ochronnej tj. maseczki czy rękawiczki, ryzyko bezpośredniego przeniesienia wirusów lub bakterii z jednego pacjenta na drugiego przez samego stomatologa jest praktycznie żadne.

Czym możemy zarazić się u stomatologa?

Jeśli stomatolog nie zachowa odpowiedniej staranności przy dezynfekcji narzędzi i pomieszczenia, w którym leczy pacjentów, naraża ich tym samym na ryzyko zakażenia potencjalnie groźnymi wirusami. Najgroźniejsze wirusy, jakimi można zarazić się w gabinecie stomatologicznym to m.in. wirusy zapalenia wątroby typy HBV i HCV, a także wirus niedoboru odporności HIV. Przy niewłaściwej dezynfekcji narzędzi te mogą przenosić także inne czynniki zakaźne, w tym bakterie i grzyby. Dlatego tak ważne jest, aby stomatolog korzystał z w pełni sprawnych urządzeń do sterylizacji narzędzi dentystycznych tj. autoklaw stomatologiczny CertoClav Classic. Wtedy ryzyko przeniesienia czynników chorobotwórczych z jednego pacjenta na innego pacjenta jest w praktyce niemożliwe, a przynajmniej mało prawdopodobne.