[caption id="attachment_835" align="alignright" width="348"]bezpieczeństwo danych Bezpieczeństwo danych w służbie zdrowie to konieczność[/caption]

Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz nowego lekarza, masz pierwszą wizytę w przychodni specjalistycznej lub w szpitalu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniesz poproszony/poproszona o wypełnienie specjalnej ankiety. W ankiecie wyrażasz zgodę lub odmawiasz zgody na informowanie o stanie zdrowia wyznaczonej przez Ciebie osoby. To jedna z przykładowych form zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w służbie zdrowia. Dlaczego to takie ważne i z czym może wiązać się brak przestrzegania prawnie przyjętych regulacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych osobowych i innych danych zbieranych od pacjentów?

Warto pamiętać, że dane gromadzone przez placówki służby zdrowia są informacjami poufnymi, do których wgląd przysługuje jedynie pacjentowi, jego lekarzowi oraz osobom, które zostały upoważnione przez pacjenta. Jest to związane przede wszystkim z charakterem tych informacji. Dokumentacja medyczna to dane szczególnie cenne, którym należy się najwyższy stopień ochrony. Nieprzestrzeganie tej zasady i udostępnianie danych osobowych lub innych informacji przypisanych do konkretnego człowieka osobom trzecim, które nie są do tego upoważnione, to poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i wyraźne złamanie żelaznych reguł dotyczących profesjonalnego przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo danych jest w tym przypadku wartością nadrzędną, dlatego osoby zajmujące się gromadzeniem i przechowywaniem tych danych w placówkach służby zdrowia, powinny dysponować odpowiednią wiedzą na ten temat. Obecnie prowadzonych jest wiele szkoleń i profesjonalnych kursów, które pozwalają zdobyć wiedzę niezbędna do administrowania danymi osobowymi i innymi danymi pacjentów. Na takich kursach omawiane są podstawowe obowiązki administratora bezpieczeństwa danych, w szczególności kwestie związane z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, a także ze stosowaniem technicznych oraz organizacyjnych środków mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa tych danych. Z takich kursów korzystać mogą zarówno pracownicy administracyjni jak i lekarze prowadzący prywatne praktyki.