Wezwanie karetki w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą taką prostą. Oczywiście, samo dodzwonienie się na pogotowie nie stanowi większego problemu. Nawet jeśli bowiem nie znamy dokładnego numeru telefonu do pobliskiej jednostki, wystarczy że wykręcimy numer alarmowy 112 i już z powodzeniem ktoś nas na pogotowie przełączy. Chodzi jednak o rzecz zupełnie inną – taką mianowicie, że nie do wszystkich przypadków karetka przyjeżdża. Dawniej było tak, że w niemal każdej sytuacji do chorego przyjeżdżała karetka. W związku z tym wiele osób zostało dzięki temu uratowanych, ale też wiele nie potrzebowało aż tak specjalistycznej opieki – wystarczyło by porozmawiać z dystrybutorem albo lekarzem przez telefon, aby zwalczyć niektóre dolegliwości. Tak czy inaczej, karetki jeździły znacznie częściej, a osobami, które w nich się przemieszczały, byli lekarze. Współcześnie zespół karetki składa się z ratowników medycznych, którzy zostali przeszkoleni przede wszystkim w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeśli nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co może być choremu, ale widzą, że dzieje się z nim coś złego, wówczas reagują, zabierając taką osobą na izbę przyjęć albo na pogotowie, ale takie, gdzie stacjonują lekarze. Jeśli wezwie się karetkę bez szczególnego powodu, można zostać też obciążonym dodatkowymi kosztami. Pogotowie przyjeżdża przede wszystkim w sytuacjach nagłych, które bezpośrednio zagrażają życiu. Są to więc zazwyczaj różnego rodzaju ataki – czy to serca, czy innych narządów. Również bezpośrednio reaguje się na sytuację wypadkową. Często poszkodowany potrzebuje natychmiastowej pomocy – wtedy zanim przyjedzie pogotowie, ludzie, którzy otaczają taką osobę, sami powinni się zorganizować i zdecydowanie udzielić ratunku. Za nieudzielanie pomocy można zostać pociągniętym do odpowiedzialności, ponieważ jest to naszym obowiązkiem. Z dystrybutorem na pogotowiu powinno się rozmawiać spokojnie, konkretnie i odpowiadać precyzyjnie na wszystkie zadawane przez niego pytania, bo to pomoże uratować komuś życie.