Odszkodowanie za błędy medyczne

Udając się do szpitala, pacjent oczekuje szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia. Co jednak zrobić, gdy zamiast wyleczenia można mówić o zaniedbania i powikłaniach? W takiej sytuacji mamy prawo wystąpić o odszkodowanie. W Wyszkowie, jak również w wielu innych miejscach w Polsce z pomocą przyjdą kancelarie prawne specjalizujące się w prawie medycznym.

Błąd lekarski, a medyczny – czy to jest to samo?

odszkodowanie Wyszków

Często naprzemiennie wykorzystuje się te dwa pojęcia, które w żadnym razie nie stanowią synonimu. Mianem błędu medycznego nazywamy postępowanie będące w sprzeczności z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Obejmuje również nieumyślne działanie, zaniedbanie czy zaniechanie personelu medycznego, które w konsekwencji powoduje szkodę na rzecz pacjenta. Z kolei błędem lekarskim określamy sytuację, w której lekarz postępuje inaczej niż nakazuje mu medycyna. Dotyczy to w szczególności zasad ostrożności przy wykonywanych zabiegach lekarskich, jak również łamanie reguł im towarzyszących. O ile błąd lekarski dotyczy tylko lekarza, zaś medyczny całego personelu szpitalnego, o tyle pacjent w obu przypadkach może ubiegać się o odszkodowanie.

W Wyszkowie kancelarie od błędów medycznych pomogą w ich uzyskaniu

Powierzając dochodzenie własnych interesów profesjonalnym firmom adwokackim, oszczędzimy nie tylko czasu, ale również nerwów związanych z całą sądową przeprawą. Aby jednak odszkodowanie w Wyszkowie mogło być skuteczne, każda placówka medyczna musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Najczęściej spotykaną (ale nie jedyną) formą jest jednorazowe świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela. Ma za zadanie pokryć wszelkie koszta, jakie zostały poniesione na skutek zaistniałego błędu medycznego. Należy bowiem wiedzieć, że zarówno uszkodzenie ciała, jak i rozstrój zdrowia z nim związany niesie za sobą wiele wydatków. Oprócz tych związanych z wykupem niezbędnych leków, sprzętu czy rehabilitacji, doliczyć należy także honorarium dla lekarzy, koszty przejazdu do placówek medycznych i rehabilitantów, jak również zmianę diety. Ubiegając się o odszkodowania w Wyszkowie, należy uwzględnić również konieczność przyuczenia do nowego zawodu, jeśli błąd medyczny był na tyle poważny, że uniemożliwia powrót do wykonywanej dawnej czynności. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku adaptacji mieszkania, domu czy samochodu, jeśli sytuacja poszkodowanego utrudnia mu normalne funkcjonowanie.

Nie tylko jednorazowa pomoc

Wytaczając pozew o odszkodowanie w Wyszkowie, możemy domagać się nie tylko jednorazowej wypłaty świadczenia. Inną formą może być zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdy na skutek zaistniałego błędu, jak również okresowa renta.